?

Log in

No account? Create an account
לא ברור [entries|archive|friends|userinfo]
lior_gimel

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

עוד עדכון בבלוג החדש [Dec. 19th, 2006|12:47 pm]
lior_gimel
linkpost comment

נטישה [Dec. 15th, 2006|01:26 am]
lior_gimel
החלטתי לעבור לא לכתוב במקום חדש. אתם מוזמנים לבקר:
http://liorgimel.blogli.co.il
linkpost comment

חזל"ש [Nov. 28th, 2006|05:09 pm]
lior_gimel
חזרתי מפריז. היה מדהים. אני מקווה לכתוב קצת חוויות מהעיר ומהמשחק בהמשך, אבל פתאום נזכרתי שטרם לינקקתי לפרויקט של "לחץ חברתי" בעניין חוק ההסדרים. במקרה הקלוש שעוד לא יצא לכם להגיע לשם, תעשו את זה כמה שיותר מהר.

.
linkpost comment

הצעת חקיקה [Nov. 22nd, 2006|12:12 am]
lior_gimel
[mood |angryangry]

באופן כללי, אני בעד חופש כתיבה באינטרנט, אבל אם מישהו יציע להכניס את חוק גודווין לדין הפלילי יש סיכוי לא רע שאני אצביע בעדו. אם יש לכם רעיונות לעונש ראוי, אתם מוזמנים להציע (העצבים, כמה לא מפתיע, באדיבות הכוסית. וגם באדיבות שוקי, שזה כבר יותר מפתיע).
הבלוג יוצא לחופשה בפאריז, נתראה אחרי סוף השבוע. לכל מי שנשאר כאן ברייך - שבת שלום.
יאללה הפועל!
link3 comments|post comment

חלום [Nov. 9th, 2006|02:15 pm]
lior_gimel
[mood |uncomfortableuncomfortable]

בחלומי, אני יושב על כיסא גבוה ולידי חכה, ואני דג דגים. נערה עוברת על אופניים (אני כבר לא זוכר אם זו מישהי שאני מכיר) ושואלת אותי מדוע אני דג ביבשה. מה זאת אומרת, אני אומר לה, אנחנו נמצאים באגם. ואכן, אנחנו עומדים בבקעה חרבה שאי-אז בעבר היתה מלאה במים.
linkpost comment

מצעד הגאווה [Nov. 5th, 2006|12:00 pm]
lior_gimel

יש מצטרפים?
link8 comments|post comment

אמנת הטוקבקים, טייק 7439 [Nov. 4th, 2006|05:36 pm]
lior_gimel

בעקבות הדיונים לגבי טוקבקים והסדרתם בשבועות האחרונים, אני רוצה להציע סעיף פשוט וקל ליישום שיפחית באופן חד את כמות הזוהמה שקוראי הטוקבקים נחשפים אליה:
1. לא יפורסם טוקבק שמכיל את המילה "סמול" על הטיותיה
link1 comment|post comment

במקום התנצלות [Oct. 20th, 2006|06:53 pm]
lior_gimel

החלפת גלגל/ברטולד ברכט

אני יושב על שפת המדרכה.
הנהג מחליף גלגל.
אינני אוהב את המקום ממנו באתי.
אינני אוהב את המקום אליו אני נוסע.
למה אני מסתכל בהחלפת הגלגל
חסר-סבלנות?
link1 comment|post comment

הומור משובח במקומות בלתי צפויים [Oct. 18th, 2006|05:55 pm]
lior_gimel

ג'ויסי (joycean)
דומה או אופייני לסגנון כתיבתו של ג'יימס ג'ויס (Joyce, 1882-1941), במיוחד בספרו יוליסס (1922), ובאותם חלקים של הספר Finnegans wake (אשכבתו של פינגאן) (1939) שעלה בידו של זה המשתמש בשם התואר הנ"ל לקרוא. המאפיינים כוללים נטיה לחומר דוחה או בזוי, קשת סגנונית וטכנית רחבה לרבות השימוש בסימבוליזם ובטכניקת זרם התודעה וכושר המצאה מילולי (שיש בו משום התמכרות ללשון נופל על לשון ולמזוגי מלים). כל אלו הביאו את השפה האנגלית לגבול הבנתו של הקורא ולעתים אף חצו גבול זה.
(מתוך מילון פונטנה למחשבה מודרנית)
link1 comment|post comment

חכמת הבהמות [Sep. 20th, 2006|12:18 am]
lior_gimel
הפוסט הזה של  פאר עשה לי חשק, אז הנה לכם קטע ממילון החיות האלמותי של אביגדור המאירי, "חכמת הבהמות":

הגמל
ארבעה חלקים חשובים לגמל, ואלו הם: הצואר המשתרע מרגליו הקדמיות ועד ראשו; הרגלים המשתרעות מן הבטן ועד הקרקע; החטוטרת, הגבוהה אפילו מן הגבוה שבגמלים; ורוכבו הקטן, היושב על החטוטרת ויורק על העוברים ושבים באין מפריע.
הגמל קרוי גם בשם "ספינת המדבר"; יוצא מזה, שהמדבר הוא ים הגמל; ולא עוד, אלא שהספינה היא גמל הים, וכן הלאה.
הבריות משתמשות בגמל לשאת בו משאות כבדים מאד. מובן, שהוא עצמו היה מסתפק דוקא במשא קל מאוד, ובכל זאת משערים שהגמל אוהב את המשא הכבד, ובכדי שלא ישאר חלילה בלי משא- נולד הוא עם החטוטרת שלו. וישנם גמלים, הנולדים עם שתי חטוטרות; הכל לפי הכח שלהם.
דרכם של גמלים להולד לא רק תאומים, אלא הרבה ביחד, כשכלם קשורים זה לזה בחבל ועל גבם תבות זיפזיף.
הגמלים - להם גם שפה משלהם, שאיש אינו מבין אותה חוץ מן הערבי הקטן.

link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]